Rezie Hendriks (Groningen, 1962) woont en werkt in Arnhem.

Het materiaal voor het ruimtelijk werk komt grotendeels uit afvalcontainers en kringloopwinkels. Daarmee krijgt het een tweede leven en laat het een andere kant van zichzelf zien door de transformatie van toepassing. Niet alles is wat het in eerste instantie lijkt te zijn. De onvoorspelbaarheid van het materiaal dat op haar pad komt, gevoed door emoties, ervaringen, vergankelijkheid, schoonheid en het bovennatuurlijke brengen toeval en controle samen. Op zoek naar de grenzen tussen aantrekken, afstoten en verleiden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezie Hendriks (Groningen, 1962) lives and works in Arnhem.

The material for the spatial work largely comes from waste containers and thrift stores. This gives it a second life and shows a different side of itself through the transformation of application. Not everything is what it initially seems to be. The unpredictability of the material that comes her way, fed by emotions, experiences, transience, beauty and the supernatural bring chance and control together. Looking for the boundaries between attraction, repulsion and seduction.